Välkommen till IDÉ House of Brands

  • Gå til vår norskpråklige nettside
  • Gå till vår svenska språkiga webbplats
  • Besøg vores danske hjemmeside
  • Mene Suomen sivuilla
  • English information

Historia


1987
Morten Pedersen och Lasse Lauritzen etablerar IDÉ House of Brands. Omsättning första året ligger på 4,5 miljoner och med en vinst på 307:-.


1988
Omsättningen dubblas och slutar på 9 miljoner med ett överskott på 300 000:-.


1989-1993
Äventyret fortsätter, både omsättning och antal anställda ökar.
Omsättning 1993 blev 32 miljoner och antal anställda var 11.


1994
Det stora OS-året i Norge. IDÉ har stora leveranser med ryggsäckar, kepsar, pins och textiler till näringslivet som firar gulddagar i Lillehammer. Omsättning detta året är 36 miljoner.


1995
IDÉ passerar 36 miljoner i omsättning och är med sina 11 anställda en stor aktör på profilmarknaden i Norge.


1996-1999
Konsolideringsår då omsättningen stiger upp till 47 miljoner. Vårt egna kapital ökar stadigt. Antal anställda stiger också till 16 st och ledningen ser sig om efter lämpliga platser för att utveckla konceptet.


2000
"Milleniumåret" och IDÉ passerar 50 miljoner i omsättning. IDÉ köper upp Organisationsprofil och M. Klebs & co.


2001
IDÉ flyttar in i ett eget bygge i januari och IDÉ-huset är ett faktum. Med eget tryckeri och en stab på över 30 anställda. Det öppnas kontor i Stavanger och Trondheim. Omsättningen stiger till otroliga 96 miljoner.


2002
På hösten under detta år upprättas ett kontor i Bergen. Omsättningen blir 100 miljoner kr.


2003
Den 16 december, kl 9.45 passerar IDÉ 100 Miljoner NOK (ca 120 miljoner SEK) i omsättning. Innan årets slut stannar den på totalt 125 miljoner SEK, 20% över budget. Detta med samma besättning som förra året som nu är på ca 40 personer. Branschen rapporterar generellt om ett tungt år.


2004
Januari startade med företagets största order någonsin på nära 4 miljoner kr. Nytt kontor öppnades i Lillehammer. Stavangerkontoret får Norges finaste showroom. I november slår vi omsättningsrekordet igen. Vi säljer mer vin och julmat än någonsin. Nyåret firas in av en stab på 45 personer med en omsättning på 137 miljoner.


2005
Ett fantastiskt bra år! Omsättningen slutade på 150 miljoner! Den 1 maj flyttade vårt Oslokontor till åttonde våningen i GlasMagasinet. Lokalerna är fantastiska och kunderna är väldigt nöjda med våra utställningslokaler på 800 m². Vi har vunnit stora och nya anbud och det har gett oss nya förutsättningar, som vi tar med oss in i 2006.


2006
Nytt i år är kontoret i Tönsberg och dotterbolag i Stockholm. Namnet ändras till IDÉ House of Brands. Vi är nu 65 anställda och slår nytt omsättningsrekord med nära 240 miljoner kronor.


2007
Året startade med en fantastisk månad i januari och med en etablering i Danmark. Vi öppnade nya kontor i Göteborg och Lund.


2008
I januari öppnade vi ett nytt showroom i Stockholm. 1 augusti öppnade vi ett nytt kontor i Kolding, Danmark.


 


2009
Året startade med ett nytt dotterbolag i Helsingfors, Finland. Här jobbar två erfarna profilerare, som sedan har blivit fem stycken. År 2009 blev ett "ansträngande" år, men vi har klarat det genom att hålla fokus och vinna många nya och stora anbud. Omsättningen blev återigen "best ever" och passerade 310 miljoner SEK.


2010
"Best ever" igen med en omsättning i Norge på drygt 225 miljoner NOK. Sverige MSEK 40, Finland 8 miljoner €uro och Danmark 12 miljoner DKK . IDÉ gruppen totalt närmar sig 300 miljoner NOK gränsen. Vi är cirka 95 personer som gjort en fantastisk prestation! Ett antal omorganiseringar har gjorts under året som gått och vi ser fram emot ett nytt och spännande 2011.


2011
Året 2011 avslutas med ännu ett "Best ever". I december toppar Norge omsättningen med 280 miljoner NOK. Sverige närmar sig 50 MSEK, 20 miljoner vardera i Finland och Danmark. Totalt kommer hela IDÈ Gruppen omsätta otroliga 360 miljoner NOK och är med det Europas största privatägda profilreklam företag. Vi gratulerar hela IDÉ gänget och går in i 2012 med att fira 25 år i branschen. En utmaning som vi alla ser fram emot.


2012
Vi gör det igen, och 2012 blir ett ”best ever”-år igen. Vi inleder året med invigningen av etage 7 i Glasmagasinet i Oslo. Vi har därmed utvidgat Oslo-kontoret till 1600 m2 och vi har nu branschens flottaste showroom fördelat på 2 våningar. Vi firar vårt 25 års jubileum tillsammans med våra kunder på Rockefeller i Oslo och DDE ser till att kvällen blir ett minne för livet. Vi expanderar vårt kontor i Bergen och Sandefjord samt öppnar nytt showroom i Ålesund.


2013
IDÉ byter webbshopsplattform för våra 60 avtalskunder och flyttar centrallagret till Långhus. Lanserar också en ny hemsida med en integrerad produktdatabas.


2014
Vi öppnar nya kontor i Esbjerg – Danmark och Tampere - Finland. IDÉ Gruppen byter till ett nytt modernt ERP system i alla land.2015
Vi öppnar nya kontor i Esbjerg – Danmark och Tampere - Finland. IDÉ Gruppen byter till ett nytt modernt ERP system i alla land.2016
År 2016 såg vi en stabilisering och återhämtning i oljebranschen efter flera års tillbakagång, något som påverkat främst våra avdelningar i Stavanger och Bergen. Norge såväl som koncernen i stort uppvisar solida resultat. I Finland skördade man under året frukterna av de investeringar och företagsförvärv som präglat verksamheten åren innan och såg även här ett positivt resultat. Danmark uppvisar under 2016 ännu ett starkt år efter budget med solida resultat. I Sverige präglades året av förändringar i organisationen med bl.a. ny VD. Under året såg vi flertalet nya avtalskunder inom såväl offentlig som privat sektor. Dessa förändringar ledde redan under 2016 till en stark resultatförbättring, och vi räknar att under 2017 att få ut full effekt av de senaste årens investeringar på IT, organisation och logistik. Äntligen är vårt nya ERP-system och webshopsplattform implementerade och integrerade i alla våra länder vilket kommer att effektivisera vardagen för oss och våra kunder. Vi ser med glädje fram emot nya spännande utmaningar 2017!