Välkommen till IDÉ House of Brands

  • Gå til vår norskpråklige nettside
  • Gå till vår svenska språkiga webbplats
  • Besøg vores danske hjemmeside
  • Mene Suomen sivuilla
  • English information

IEH

Samhällsansvar
Initiativet för etisk handel (IEH) är ett förpliktigande partnerskap mellan näringsliv, fackföreningsrörelser, organisationer och offentliga instanser.

IEH är pådrivare och ett resurscenter för etisk handel. Etisk handel innebär att företag och andra aktörer bidrar till att förbättra arbetsförhållandena
och miljön i sina befintliga leverantörskedjor. Hos IDÉ House of Brands definierar vi samhällsansvar som ”en långsiktig förpliktelse för att kunna lyckas med verksamheten genom arbetsmetoder som respekterar etiska värden, människor, miljö och natur.


Vi strävar efter att göra vårt samhällsansvar till en integrerad del av verksamheten framförallt inom två fokusområden, Etisk handel och Miljö.

IDÉ House of Brands prioriterar leverantörer med ett utvecklat CSR-arbete. Samhällsansvaret baserar sig på en hållbart värdeskapade och principen om kontinuerlig förbättring som drivkraft. Leverantörernas vilja att förbättra standarden inom etisk handel och miljöhänsyn är en viktig parameter när IDÉ House of Brands väljer ut leverantörer och samarbetspartners.


Vi kommer kontinuerligt att utvärdera och där det är möjligt förbättra egna riktlinjer och praxis för att stötta leverantörernas arbete med etiska riktlinjer.
Utöver att vi är medlem i IEH är vi också ett ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) certifierat företag. Vi tror att om vi kan påverka våra leverantörer i positiv riktning via långsiktighet, förutsägbarhet och att vi vågar ställa krav om hållbarhet, miljö, arbetsförhållande mm, kommer detta leda till att vi även i framtiden kan leverera varor och tjänster i rätt tid till rätt pris, med hänsyn tagen till både människa och miljö.


"Det viktiga är inte vad man säger utan vad man gör…"
- Lasse Lauritzen CEO