Välkommen till IDÉ House of Brands

  • Gå til vår norskpråklige nettside
  • Gå till vår svenska språkiga webbplats
  • Besøg vores danske hjemmeside
  • Mene Suomen sivuilla
  • English information

ISO

IDÉ House of Brands är ISO-certifierat både för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001)


ISO-Kraven bidrar till att tydliggöra inom vilka områden vi kan utvecklas för att ur ett globalt perspektiv kunna bidra till en bättre miljö. Genom en strukturerad inköpsprocess påverkar vi våra leverantörer att fokusera mot en hållbar utveckling, vi kan minska transporter samt arbeta för en effektiv distribution och logistik genom hela vår arbetsprocess.


IDÉ-koncernen har haft en kontinuerlig tillväxt med expansion i Norden och en stor ökning av nya kunder. Certifieringen är till nytta både för våra kunder och för oss. Starkare grad av kvalitetssäkring och service leder till en mer enhetlig behandling från alla våra avdelningar i Norge, Sverige och Danmark. 


Vad vi kan bidra med lokalt för att förbättra den globala miljön

Genom inköp påverkar vi producenten till att reducera eller gå över till mer miljövänliga råvaror, reduktion av emballage, mer effektiv distribution och logistik genom hela servicekedjan. Vid sälj, marknad och egenproduktion tar vi initiativet till att våra kunder väljer att handla mer miljövänligt.

Flera av våra kunder har gått med på detta och det är tillfredsställande att kunna möta deras krav om mer miljöriktiga val.

Kvalitet

På kvalitetssidan säkerställer vår ISO certifiering hela vår affärsprocess från början till slut.