regler för skattefria gåvor till dina anställda

OBS! ÄNDRADE REGLER GÄLLANDE GÅVOR

Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kronor för att vara skattefri, men år 2020 är det tillåtet att kombinera med en tillfällig gåva för att ge de anställda en skattefri gåva för upp till 1450:-

Tilläfällig gåva: Arbetsgivare kan även ge sina anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. Reglerna för gåva gäller från 1 juni och till och med 31 december 2020. Skattefriheten gäller utöver möjligheten att lämna skattefria gåvor som redan finns, till exempel i form av julgåvor.

 

Läs mer på skattverketshemsida här:

Ska du eller ditt företag köpa gåvor till de anställda, men är osäker på vilkar regler det är som gäller? För att göra det så enkelt som möjligt har vi samlat de vanligaste gåvoreglerna från Skatteverkets hemsida här. Har du frågor eller är osäker över någonting är du mer än välkommen att kontakta oss.

Julgåva 2020 - se ovan 

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställda.

Observera att ovanstående regler alltså inte gäller mindre gåvor, exempelvis giveaways eller reklam- eller profilprodukter såsom pennor, kepsar, paraplyer etcetera.

Källa: Skatteverket