Minska sjukfrånvaron på ditt företag

 

Fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och ett bättre välbefinnande. Sjukfrånvaro och sjukförsäkring har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem och har stora konsekvenser individer, familjer och samhället.

Under dem senaste åren har fokuset ökat på HSE, inklusive fysiskt aktivitet, förknippat med minskad sjukfrånvaro. För lite fysisk träning kan påverka den mentala hälsan precis som den har en stor inverkan på produktiviteten i ditt företag samt andra hälsorisker (NHI).

Således kan företaget även spara mycket utav investeringar i åtgärder som främjar fysisk hälsa genom en hälsosammare livsstil och en bättre arbetsmiljö. Vilket i sin tur ökar produktiviteten och resultatet för företaget. Det finns därför många goda skäl att börja eller fortsätta med företagsport på arbetsplatsen eller till exempel ge anställda andra incitament att träna på fritiden.

Sportkläder och kostymer ger inte bara laganda utan är även en utmärkt möjlighet att profilera med din logotyp eller slogan – både för yttre synlighet och intern samanhållning.IDÉ House of Brands levererar sportkläder till de allra flesta idrottsgrenar som t.ex. cykling, löpning, skidåkning och fotboll. Läs mer om specialdesignade cykelkläder här.