Gåvor för alla tillfällen

är en gåva från arbetsgivaren nödvändig och har det den effekten som önskas från arbetsgivarens sida?

Detta är något som ofta diskuteras, och motivationen till att ge en gåva kan variera från företag till företag. De allra flesta företag vill dock ge en gåva för att visa tacksamhet och bygga eller förbättra relationen till de anställda, partners och kunder.
Undersökningar som gjorts i området visar att majoriteten av mottagarna uppskattar en gåva i samband med högtider, jubileer, privata milstolpar som bröllop, jämna födelsedagar osv. Den anställda får inte bara känslan av att arbetsgivaren värdesätter dem, men gåvan ökar också motivationen till att göra ett bättre jobb. Motivation är ofta en nyckelfaktor som påverkar både den anställdas engagemang i arbetssituationer och i sociala situationer med kollegor. Detta vågar vi påstå har en smittsam effekt bland de anställda, utan att vi har något stöd i forskning på just detta.

«Arbetsglädje är nyckeln till framgång på arbetsplatsen och inte något man ska ta lätt på» säger Marknads- och säljchef i IDÉ House of Brands, Nina Lauritzen. "Detta har ett direkt sammanhang med ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro."

Med andra ord kan det att ge en gåva till en anställd ses på som en winn-winn situation. Den anställda känner sig värdefull och i gengäld får företaget mer engagerade och motiverade anställda.

varför fungerar vissa gåvor bättre än andra?


Vi har lång erfarenhet av att plocka ut gåvor till anställda tillsammans med våra kunder. Vi ser att det är framförallt 3 punkter som bidrar till att gåvan den anställda får ger önskad effekt.

1. En anpassad gåvolösning där den anställda kan välja sin egen gåva kan vara en bra lösning för många företag. De flesta svenska företag har anställda i alla åldrar, kön, olika religioner och inte minst olika intressen. Att välja en gåva som passar alla är svårt och vi ser att många av våra kunder kämpar med detta. Vår erfarenhet är att skapa en webblösning där det finns 5-6 olika gåvor som den anställda själv får välja mellan ger mycker mer nöjda mottagare.

2. En gåva som är genomtänkt och som bygger på företagets värderingar och mål är alltid den bästa utgångspunkten. Har företaget en grön profil bör gåvan reflektera detta. Vill du kommunicera något spcifikt till mottagaren så bör gåvan reflektera vad du vill säga.

3. Det är ofta inte vad gåvan kostar som definierar om gåvan är framgångsrik. Vår erfarenhet, och undersökningar som är gjorda i branschen, visar att det är bruksvärdet av produkten samt designen som i stor grad avgör om mottagaren blir nöjd med gåvan och faktiskt använder den.