Lund

IDÉ House of Brands, Lund

Besöks- och postadress: Emdalavägen 4, 223 69 Lund

Tlf: +46 (0) 46 13 44 85
E-post: lund@idegroup.se

Fakturafrågor: faktura@idegroup.se

Välkommen till vårt kontor och showroom i Lund som ligger på Ideonområdet.