IDE House of Brands - product media specialists
IDE House of Brands - product media specialists
IDE House of Brands - product media specialists

Affärsidé

 

Vi ska bistå näringsliv och det offentliga med hållbara idéer som synliggör verksamhetens profil- och värdegrund genom produkter, goda digitala lösningar och hela koncept.

Vi ska vara totalleverantören som levererar hållbara lösningar. Rätt produkt i rätt kvalitet till rätt pris. Vi stärker era relationer.

  • • Totalleverantör av produktmedia till företagsmarknaden
     

  • • Vi levererar hållbara idéer för rätt tillfälle

 

Vision

Vi ska vara IDÉ-leverantören som stimulerar relationer mellan människor och arbetsliv.

 

Totalleverantör

Vi hjälper dig från IDÉ, design och koncept, till produktion, lager och distribution

Kunskap

Egen inköpsavdelning som kontinuerligt uppdaterar sig om trender på marknaden

 Etik

    Fokus på miljö, kvalitet och                      rättvis handel                                    

Erfarenhet

34 års erfarenhet och 135 personer som älskar profilering   

Norge

Huvudkontor- Drøbak 
Säljkontor – Oslo
Säljkontor - Bergen
Säljkontor - Trondheim 
Säljkontor - Stavanger 
Säljkontor - Sandefjord 
Säljkontor - Lillehammer 
Säljkontor – Ålesund

Sverige

Säljkontor - Stockholm
Säljkontor - Gøteborg
Säljkontor – Lund

Danmark

Säljkontor - Kolding
Säljkontor – Herlev/Köpenhamn

Finland

Säljkontor – Helsinki/Espoo

Island

Säljkontor – Reykjavik

Kina

Säljkontor – Shanghai

 

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö.

Det innebär att nuvarande generationer kan tillgodose sina behov utan att förstöra för kommande generationer. FN:s hållbarhetsmål är en global handlingsplan för hållbar utveckling och vi ser att vi kan bidra på flera punkter i detta gemensamma arbete.

Varje dag levererar vi ett brett utbud av produkter till företag över hela världen. Vårt mål är att minimera den potentiella negativa inverkan som vårt arbete har på människor, samhälle och miljö. En trygg ekonomi är en av faktorerna i en hållbar samhällsutveckling. Som en stor aktör i branschen ser vi det som vårt ansvar att påverka både framåt och bakåt i värdekedjan.

Det är viktigt för oss att kunden upplever en säker handel som matchar deras och våra värderingar.

”Vår strategi och arbetsmetod åtar oss att minska vår miljöpåverkan och förbättra våra miljöresultat. Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer att göra detsamma.”

Miljö och etik

Så arbetar vi med miljö och etik

Genom inköp
IDÉ House of Brands ser ansvarsfulla inköp som ett av de viktigaste verktygen i arbetet för en hållbar affärspraxis.

Genom leverantörsutveckling och partnerskap
För att våra partners ska kunna uppfylla våra hårda krav på produktionskedjan är vi i kontinuerlig dialog för att höja kompetensen och optimera resursanvändningen för varje enskild partner. Vår inköpsavdelning arbetar aktivt med att skapa långsiktiga relationer med partners som visar särskild vilja och förmåga att arbeta med en positiv utveckling i leveranskedjan.

Genom sälj och marknadsföring
IDÉ House of Brands ska vara en drivande kraft för kunder i valet att handla mer miljövänligt. Flera av våra kunder har blivit mer medvetna om sina inköp och det är tillfredsställande att kunna möta deras krav på mer hållbara val. Som kund hos oss finner du alltid ett mer miljövänligt alternativ.

Genom medlemskap i internationella organisationer
Ända sedan starten 1987 har IDÉ haft en ledande position på marknaden. Det reflekteras inte minst genom de åtgärder vi tar för att säkerställa vårt engagemang för hållbara affärsmetoder. 2008 blev vi det första företaget i profilindustrin att ISO-certifieras enligt ISO 14001 och ISO 9001 för miljö-och kvalitetsstyrning. Vi har också ett nära samarbete med IEH, Initiativ för Etisk Handel, där vi åtar oss en lång rad förpliktelser.