DÄRFÖR BÖR DU ANVÄNDA Profilerade kläder som marknadskanal

Hur vi klär oss säger mycket om hur vi är som människor. Hur dina anställda klär sig kommer att påverka hur kunderna uppfattar ditt företag. Som företag bygger du ditt varumärke bland annat genom att ha anställda klädda i profilerade kläder. Även internt inom företaget kommer detta att ha en positiv effekt i form av ökad sammanhållning och bättre samhällskänsla.
Ny forskning visar att arbetskläder och uniform är en effektiv marknadsföringskanal som ökar varumärkesmedvetenheten och skapar kundförtroende. Enligt en undersökning som frågade över 250 deltagare i olika branscher är arbetskläder och uniform i många fall en bättre marknadskanal än våra traditionella kanaler. 56,1% av de tillfrågade tror att företagskläder och uniform är effektivare än internetreklam. Dessutom tror så mycket som 73,5% av de tillfrågade att uniformer är mer effektiva än TV-reklam

Första intrycket har stor betydelse

Det sägs att det kan ta så lite som 26 sekunder för en potentiell kund att skapa sig en uppfattning om ditt varumärke eller ditt företag. Första intrycket har stor betydelse.
När du annonserar via TV eller utomhusreklam är det inte säkert att kunden ser ditt budskap, men genom att klä de anställda i profilerade kläder ser kunden garanterat budskapet när dom kommer i kontakt med någon ifrån företaget. Vem är bättre att marknadsföra ditt företag eller varumärke än de som arbetar på företaget? Kombinationen av detta innebär att profilerade kläder kan betraktas som en av de mer ekonomiska marknadsåtgärder du vidtar, med tanke på att kläderna är märkta på ett smakfullt sätt, detta kan ha stor inverkan på lönsamheten.

 

kLICKA DIG VIDARE IN I VÅR VÄRLD AV PROFILKLÄDER