Trygga reflexer med logo

Reflex med logotyp är en utmärkt profilprodukt under hösten och vintermånaderna. Du försäkrar inte bara att mottagaren av produkten är synlig i mörkret, du visar också att du bryr dig.

Reflex är något alla sätter värde på och användbarheten är stor. Kom ihåg att 88% kommer ihåg vem avsändaren av en profilprodukt är efter 12 månader och speciellt reflex är en produkt som används länge och delas mellan vänner och familj. Därför ger en reflexprodukt med logotyp ett stort värde för både mottagaren och dig.

4 av 10 vuxna använder reflexer, de som minst använder reflexer är män över 30 år, de som använderreflexer mest är barnen! Visa att du bryr dig om dina anställda och kunder. Den 30 oktober är det reflexens dag men det är lika viktigt alla mörka månader. Uppmuntra dina anställda och kunder att synas i mörkret.

Piratkopiering av reflexer

Det säljs flera miljoner slapwraps idag bara på den nordiska marknaden. Men tyvärr präglas marknaden av mycket piratkopiering och kvalitén blir varierande. Faktum är att det räcker inte att fabriken kan visa certifikat på reflexfolien utan också tryckmetoden, sammansättningen och insidan har inverkan på reflexens kvalitet.

Så sent som 2017 upptäcktes ett antal reflexer som hade godkänts men där insidan innehöll giftiga ämnen som inte är godkända.I samma undersökning upptäcktes svagheter i konstruktionen som kunde orsaka att metalltråden stack ut och kunde skada både kläder och användare.

Fullt certifierande reflexer

IDÉ House of Brands levererar trygga reflexer med godkänt reflexfolie, tryck, sammansättning och insida. Vi har tagit tydlig ställning och levererar uteslutande fullt certifierade produkter med full spårbarhet. Vi har i dag en egen quality manger på inköpsavdelningen med fullt fokus på testning och verifiering av produkter och certifiering.

Vi gör jobbet så du alltid ska vara trygg i din köpprocess med oss.

Klicka på produkterna nedan eller gå direkt till fler reflexprodukter