Design och olika typer av färger

IDÉ House of Brands har en inhouse designavledning med lång erfarenhet. De arbetar dagligen med allt från att sätta logo på produkter till att designa både kläder och profilartiklar från grunden. I kontakt med oss stöter du på begrepp som CMYK, PMS-färger, RGB och vektorgrafik, men vad betyder egentligen det?

CMYK

CMYK är en förkortning av färgerna Cyan, Magenta, Yellow och Key color (svart). Olika blandningar av dem gör att du kan trycka alla nyanser av färger. CMYK används vid tryck av färgbilder i exempelvis tidningar.

PMS-färger

PMS är en så kallad dekorfärg och en förkortning av Pantone Matching System. Det uppstår genom att blanda olika basfärger enligt PMS-kartor i fördefinierade förhållanden. Till skillnad från CMYK finns PMS-färger i ett begränsat urval och tryckerier kallar de ofta för specialfärger. PMS-färger används ofta för utskrift i en eller två färger och vid profilering och logo.

RGB

RGB är en förkortning av Red, Green, Blue och är det färgläge som används när du ser färger på skärm. RGB-färger kan inte tryckas utan måste konverteras till antingen CMYK eller PMS. Ofta skiljer sig färger vid visning på olika sorters medier och en färg som visas på skärm kan inte jämföras 100% mot ett tryckt medie. För att komma så nära färgmässigt som möjligt används PMS-kartor som visar färgen korrekt. Om du inte har angivit en PMS-färg i din designmanual kan vi hjälpa dig att hitta den närmaste PMS-färgen utifrån dina färger i RGB eller CMYK.

Observera

PMS-färger blir inte till 100% lik RGB eller CMYK, eftersom PMS endast finns i ett begränsat antal färger.

Vektorgrafik

Vektorgrafik skapas med hjälp av vektorer för geometriska former, figurer och färgövergångar. Det är motsatsen till pixelgrafik som i sin tur är uppbyggt av små rutor av färg sammansatt till en helhet. Det betyder att pixelgrafik blir mer oskarp ju mer du skalar upp bilden. Vektorgrafik däremot kan skalas upp hur stort som helst utan att tappa i kvalitet. Dessutom är informationsmängden som styr hur en bild ska visas på skärm relativt liten. Vektorgrafik används ofta för logotyper, illustrationer, symboler och ritningar som ska visas på olika plattformar och medier. Det är alltid i vektorgrafik vi behöver din logotyp för att säkra kvalitén.