Hållbarhet, trygghet och miljö

Hållbarhet, trygghet och miljö är ett av våra största fokusområden gentemot både kunder och leverantörer. Vi är noga med korrekt märkning och certifiering av produkter och de senaste åren har vi genomfört fler och fler åtgärder.

Vårt mål är att vara bäst även inom detta område. I samarbete med oss är det viktigt att kunder upplever en trygg handel som matchar både deras och våra värderingar.

Här är några av de åtgärder som IDÉ House of Brands har gjort och fortsätter att göra:

Kontinuerlig utbildning av våra anställda

 • Genomgång av team/avdelningsmöten/kick-off
 • Vägledning av kategori- och kvalitetsansvarig i inköpsavdelningen
 • Arkivering av dokumentation och enkel tillgång till intranät och gemensamma plattformar

Utbildning och kontroll av IDÉs samarbetspartners

 • Vi har utvecklat egna IDÉ-riktlinjer för varje produktkategori som våra samarbetspartners behöver följa
 • Besök på fabriker för att kontrollera att kontrakt och COC följs
 • Kontroll av testrapporter och certifikat

Uppdaterade kontrakt

 • Alla parter åtar sig att följa gällande lagar och förordningar samt att teckna avtal
 • Stickprovskontroll på godkänt testinstitut
 • Om det förekommer otillräcklig information eller saknas godkännande tar vi initiativet att sända det till testinstitut

Egna medarbetare som arbetar med detta

 • Vi ska vara specialister på detta. Därför har vi en egen Quality Manager med fullt fokus på korrekta märkningar och godkännande av produkter
 • Sedan 2007 har vi en egen inköpsgrupp med specilister inom varje produktgrupp
 • Riskanalyser

Uppdaterad ISO-certifiering (9001:2015 och 14001:2015)

 • Vi blev godkända med den nya ISO-standarden september 2017