om idé house of brands

Framgång handlar om att bli igenkänd!

Allmänna villkor och integritetspolicy

ALLMÄNNa villkor

Priser
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Vi förbehåller oss för ev. felangivelser. Efter beställning på hemsidan skickar vi alltid en skriftlig offert samt digitalt korrektur som ni bekräftar innan ordern bindande.

Fraktkostnader
Fraktkostnad tillkommer. Vi anger fraktkostnad vid offert.

Betalningsvillkor
Till av IDÉ House of Brands kreditgodkända kunder sker betalning mot faktura 30 dagar. För nya kunder görs en kreditprövning.

Leveransvillkor
Beställda varor levereras i normala fall med DHL till av kund angiven leveransadress. Om varorna skadas eller försvinner under transporten är detta IDÉ House of Brands ansvar.

Avgifter
Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande tillkommer.

Kundens ansvar
Det åvilar kunden att kontrollera att av oss översänt korrektur är korrekt.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta kundservice. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med vår kundservice eller din kontaktperson på IDÉ House of Brands.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. Om ni trots detta ångrar er och varorna ej har börjat tryckas försöker vi finna en lösning. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Äganderättsförbehåll
Försålda varor förblir IDÉ House of Brands egendom intill dess full likvid erhållits.

integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att svara på offertförfrågningar, leverera beställningar, tillhandahålla kringtjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra vårt utbud och ge erbjudanden och information som passar just dina behov. Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter
När du blir kund hos IDÉ House of Brands samlar vi in följande kontaktuppgifter på de kontaktpersoner ni uppger:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Information om era beställningar
Vi sparar även data om beställningar som dessa kontaktpersoner gjort och de data som förknippas med beställningen såsom t.ex. korrekturgodkännande och leveransadress.

Offertförfrågningar
När ni kontaktar oss med offertförfrågningar samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt, vi spar offerterna och underlagen för att på bästa sätt kunna hjälpa er vid uppdaterade framtida förfrågningar.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som:

 •  Du uppger själv när du blir kund hos oss.
 •  Du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post och vid möten.
 •  Skapas när du använder våra tjänster – t ex när du använder vår webbplats och ordersystem.
 •  Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
 •  Vi identifierar ditt företag som potentiell kund och finner dina offentligt publicerade kontaktuppgifter

Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 •  Krav för att fullgöra avtalet med er.
 •  Krav för att fullgöra en för IDÉ House of Brands rättslig förpliktelse.
 •  Behandlingen ligger i både ditt och IDÉ House of Brands intresse.
 •  Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Leverans av beställningar
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera era beställningar, svara på och tillhandahålla offerter, ge produktinformation och informera om erbjudanden. Vi behandlar också personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de produkter och tjänster ni köper.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Kommunikation
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp och tipsa om produkter och erbjudanden. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om tidigare beställningar och förfrågningar som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om produkter och kampanjer.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Utveckling av vårt produktsortiment och övriga tjänster
Vi behandlar personuppgifter kring vilka beställningar och förfrågningar ni gör som underlag för att förbättra er kundupplevelse och vårt produktutbud.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och erbjudanden till er efter era behov behandlar vi personuppgifter från tidigare kontakter, beställningar och offertförfrågningar.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer
Vi minimerar de personuppgifter som delas med våra partners och underleverantörer. Vid direktleveranser delas i förekommande fall Leveransadresser till dessa underleverantörer. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. IDÉ House of Brands personal är bundna av sekretessavtal.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera den service och tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

Era personuppgifter när IDÉ House of Brands agerar personuppgiftsbiträde
I de fall du är personuppgiftsansvarig och IDÉ House of Brands agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av din personals personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Så här gör du om du önskar ta del av informationen vi har om dig eller vill att vi tar bort dina personuppgifter
Önskar du ta del av den information som finns om dig eller önskar få den raderad skall du skickar du en begäran genom att skicka ett email till info@idegroup.se och bifoga en kopia på ditt körkort, ID-kort eller pass så att vi kan säkerställa att det är rätt person som frågar efter informationen. Kopian raderas efter att identifieringen genomförts. Informationen skickas sedan som ett mejl med informationen som bilagor och du återkopplar till oss med vändande mejl om du vill att informationen som finns skall raderas. Därefter raderas informationen inklusive mailkorrespondensen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund
När du säger upp din kundrelation med oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är:

 •  Beställningshistorik i vårt orderhanteringssystem
 •  Personuppgifter i vårt CRM-system.
 •  Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 •  Data som krävs enligt rättslig förpliktelse.

Har du några frågor på ovanstående, kontakta personuppgiftsansvarig på IDÉ House of Brands Anders Ekvall på anders.ekvall@idegroup.se eller telefon 046-13 44 85