Vision och affärsidé

IDÉ House of Brands levererar profilprodukter, kläder, gåvor, varumärken och kampanjprodukter till företagsmarknaden. Profilprodukter fungerar bäst när du väljer en produkt som underbygger målet din organisation önskar att uppnå. Vi har över 30 års erfarenhet med att välja ut de bästa produkterna tillsammans med våra kunder och kan med trygghet säga att detta kan vi. Genom att välja de bästa, mest seriösa och kvalitetssäkrade samarbetspartnerna, har vi uppnått en jämn och god kvalitet på alla våra leveranser.

Många av våra samarbetspartners har varit med oss i 30 år, vilket gör att vi har goda rutiner för att för att försäkra att du blir nöjd. Som vår kund blir du omhändertagen av ett av våra säljteam. Genom att jobba i team ser vi till att du alltid har en tillgänglig kontakt som känner till ditt företag väl och som snabbt kan hjälpa dig med dina förfrågningar.

Vi ska bistå våra kunder genom att styrka värdet i sitt varumärke och kundrelationer genom att vara totalleverantör. Detta föregås av innovativa produkter, koncept och lösningar som synliggör verksamhetens strategi, profil- och värdegrund. IDÉ ska vara vara en naturlig del av marknadsföringsmixen. IDÉ ska även vara bäst i klassen gällande miljö, säkerhet och certifieringar.

IDÉ House of Brands är ISO-certifierat för kvalitet och miljö (ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015). Vi är även medlemmar i Initiativ för Etisk Handel vars syfte är att arbete är samarbete som främjar mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, utveckling och miljö. Du kan läsa mer om detta här. Vi ska vara IDÉ-leverantören som stimulerar relationer mellan människor i arbetslivet.

 

Tänd glödlampa som symbol för idé