Hvernig við vinnum með umhverfið og siðferði

IDÉ House of Brands vinnur að því að vera með sjálfbæra viðskiptahætti með tilliti til almennings, samfélags og umhverfisins. Með þessu er átt við að núverandi kynslóðir uppfylla þarfir sínar án þess að eyðileggja fyrir kynslóðum framtíðarinnar. Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna eru aðgerðaráætlun um sjálfbæra þróun um allan heim og við sjáum að við getum lagt okkar af mörkum í þeirri vinnu.

Við afhendum daglega fjölbreytt úrval af vörum til fyrirtækja um allan heim. Okkar markmið er að lágmarka möguleg neikvæð áhrif sem starf okkar hefur á almenning, samfélagið og umhverfið. Öruggt hagkerfi er einn af jafnvægisþáttum sjálfbærrar samfélagsþróunar. Sem stór aðili í starfsgreininni lítum við á það sem okkar ábyrgð að hafa bæði áhrif fram og aftur í virðiskeðjunni.

Sjáðu hvernig við vinnum að markmiðunum fimm

Okkar markmið er að vinna að því að verða best, líka á þessu sviði. Það er okkur mikilvægt að viðskiptavinir okkar upplifi örugg viðskipti sem samræmast þeirra gildum sem og okkar.

3 sirkler over hverandre som viser sammenhengen mellom sosiale, miljømessige og økonomiske forhold

Umhverfisstefnan okkar

Sem órjúfanlegur hluti af viðskiptaáætlun okkar og rekstaraðferð erum við staðráðin í því að draga úr umhverfisáhrifum okkar. Við hvetjum viðskiptavini okkar og birgja til að gera slíkt hið sama.

 

Hvernig við vinnum með umhverfið og siðferði

Með kaupstefnu
IDÉ House of Brands telur ábyrga innkaupastefnu vera eitt mikilvægasta verkfærið okkar í átt að sjálfbærari viðskiptaháttum. Við aðlögum innkaupum okkar þannig að við eflum möguleika samstarfsaðila okkar til að mæta þeim kröfum sem við gerum til að tryggja að það séu góðar aðstæður fyrir fólk, samfélög og umhverfið.

Með þróun birgja og samstarfi
Til að samstarfaðilar okkar geti uppfyllt þær ströngu kröfur sem við gerum til framleiðslukeðjunnar erum við í stöðugu samtali við samstarfsaðila til að auka hæfni og hámarka nýtingu auðlinda hvers og eins. Innkaupadeild okkar vinnur stöðugt í því að koma á langtímasamböndum við samstarfsaðila sem eru viljugir og hafa getu til að vinna að jákvæðri þróun í aðfangakeðjunni.

Með sölu og markaðssetningu
IDÉ House of Brands verður drifkraftur gagnvart viðskiptavinum í valinu um að velja umhverfisvænni kost. Nokkrir viðskiptavinir okkar hafa orðið enn meðvitaðari um kaup sín og það er ánægjulegt að geta uppfyllt kröfur þeirra um umhverfisvænni vörur. Sem viðskiptavinur okkar muntu alltaf hafa umhverfisvænni valkost.

Með aðild að alþjóðlegum stofnunum 
Allt frá stofnun árið 1987 hefur IDÉ gegnt leiðandi stöðu á markaði. Þetta endurspeglast í þeim ráðstöfunum sem við tökum til að tryggja skuldbindingu okkar við sjálfbæra viðskiptahætti. Árið 2008 urðum við fyrsta fyrirtækið í sölu auglýsingavara til að vera ISO-vottað samkæmt ISO 14001 og ISO 9001 fyrir umhverfis- og gæðastjórnun. Til viðbótar vinnum við einnig náið með IEH, Ethical Trading Initiative Norway, og vinnum samkvæmt þeim skuldbindingum sem það hefur í för með sér.

Dame som står på en fabrikk 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Langtíma skuldbinding til viðskiptalegrar velgengni á sér stað með vinnubrögðum
sem virðir siðferðileg gildi, fólk, umhverfi og náttúru.

ISO-CERTIFIERADE

IDÉ House of Brands í Noregi varð árið 2008 fyrsta fyrirtækið í auglýsingavöru geiranum til að hljóta vottun fyrir bæði umhverfis- og gæðastjórnun í gegnum ISO 14001 og ISO 9001. Við höfum fengið viðurkenningu á hverju ári á eftir og 2017 samkvæmt nýja uppfærða staðlinum, ISO 14001: 2015 og ISO 9001: 2015. Við erum mjög stolt af því!

CODE OF CONDUCT

Við erum varkár í vali á birgjum og vinnum eingöngu með leikmönnum sem uppfylla siðareglur okkar. Siðareglur okkar innihalda kröfur um virðingu fyrir mannréttindum og tillitssemi við umhverfið. Þess vegna getur þú sem viðskiptavinur verið öruggur hjá okkur.

CSR-ARBETE

HVERNIG VIÐ VINNUM AÐ BETRA UMHVERFI OG SIÐFERÐI

Með innkaupum

IDEA House of Brands lítur á ábyrg innkaup sem eitt mikilvægasta tækið í vinnunni að sjálfbærum viðskiptaháttum. Við aðlögum innkaupavenjur okkar þannig að samstarfsaðilar okkar hafi möguleika á að uppfylla þær kröfur sem við setjum til að tryggja fólki, samfélagi og umhverfi góðar aðstæður.

 

Með þróun og samstarfi við birgja 

Til þess að samstarfsaðilar okkar geti uppfyllt strangar kröfur okkar í framleiðslukeðjunni erum við í stöðugum viðræðum. Við vinnum að því að auka hæfni og hagræða nýtingu fjármagns fyrir hvern einstakan samstarfsaðila. Innkaupadeild okkar vinnur ötullega að því að skapa langtímasambönd við samstarfsaðila sem sýna sérstakan vilja og getu til að vinna með jákvæða þróun í aðfangakeðjunni.

 

GENOM SÄLJ OCH MARKNADSFÖRING

IDEA House of Brands ætlar sér að vera drifkraftur fyrir viðskiptavini sína í vali um að versla umhverfisvænna. Nokkrir viðskiptavina okkar hafa orðið meðvitaðri um innkaup sín og ánægjulegt að geta mætt kröfum þeirra um sjálfbærara val. Sem viðskiptavinur hjá okkur finnurðu alltaf umhverfisvænni valkost.

 

...Aðrir mikilvægir þættir

Við leggjum mikið upp úr því að taka betri ákvarðanir sem snúa að umhverfinu daglega, bæði stórar og smáar. Val þitt getur gert okkur að betri birgi og við erum meira en fús til að hjálpa þér að þróa valkosti fyrir betra umhverfisval. Atriðin hér að neðan gæti verið gott að hugsa um sem fyrsta skref.

Umhverfismerkt eða fairtrade

Umhverfismerkt vara er flokkuð sem betra umhverfisval. Það felst í efninu að það er í einhverju formi endurunnið eða lífrænt ræktað. Fairtrade merkið er sjálfstætt merki sem tryggir gæði vinnuaðstæðna fyrir framleiðendur.

Gæði umfram magn

Meðvitað val er grundvöllur árangursríkrar auglýsingavöru. Að velja gæði fram yfir magn þýðir að þú eykur endingu vörunnar, sem þýðir að lokum minna kolefnisfótspor.

Endurvinnsla

Þegar vara er komin á endastöð er mikilvægt að hafa valið vel áður en varan er framleidd. Veldu því efni sem eru endurvinnanleg til að vera hluti af hringlaga ferlinu.

TRE DIMENSIONER

Á hverjum degi afhendum við mikið úrval af vörum til fyrirtækja um allan heim. Markmið okkar er að lágmarka hugsanleg neikvæð áhrif sem starf okkar hefur á fólk, samfélag og umhverfi. Öruggt atvinnulíf er einn af þáttum sjálfbærrar samfélagsþróunar og við lítum á það sem ábyrgð okkar að hafa áhrif bæði áfram og aftur á bak í virðiskeðjunni. Það er okkur mikilvægt að viðskiptavinurinn upplifi örugg viðskipti sem passa við þeirra og okkar gildi.

VÅRA POLICIES

Vår strategi och arbetsmetod förpliktigar oss att minska vår miljöpåverkan och förbättra våra miljöresultat. Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

KVALITETSPOLICY

Certifieringen gynnar både våra kunder och oss. Strukturerad kvalitetssäkring och effektiva processer gör att vi kan ge våra kunder bättre och jämnare service från alla våra kontor i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

MILJÖPOLICY

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Det innebär att nuvarande generationer ska kunna tillgodose sina behov utan att förstöra för kommande generationer.

ISO 14001– Miljöledningssystem

Den internationella standarden för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).

Logotyp på Etisk Handel Norge

ETISK HANDEL

Arbetsvillkor på fabrikerna och internationella mänskliga rättigheter har alltid varit vitalt för oss. Vi reser därför årligen till våra fabriker för kontroll och samarbetar tätt med lokala kontrollanter för att säkerställa att alla lagar och regler följs. Vi väljer samarbetspartners och leverantörer utifrån goda etiska värderingar. De ska undvika att bidra till korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden eller skador på lokalsamhällen och miljö.

Initiativ för Etisk Handel (IEH) är ett engagerat partnerskap mellan industri, fackföreningar, organisationer och myndigheter.

IEH är en drivande kraft och ett resurscenter för etisk handel. Etisk handel innebär att företag och andra aktörer bidrar till att förbättra arbetsförhållandena och miljön i försörjningskedjan. Vi rapporterar till Ethical Trade Initiative varje kvartal och rapporterna är offentliga.

Varför är IDÉ medlem i IEH?

Som den ledande kompetensmiljön för etisk handel i Norden ger medlemskapet oss viktiga verktyg och resurser för att kunna arbeta effektivt med etisk handel. Med samarbetet följer ett antal skyldigheter som delaktighet i principdeklarationer, implementation av riktlinjer samt aktivt arbete för att skapa konkreta förbättringar av arbets- och miljöförhållanden i försörjningskedjan. Vi rapporterar årligen om status och framsteg, har kontinuerlig uppföljning och ser till att allt är godkänt enligt Miljöbyråns lagar.

IDÉ HOUSE OF BRANDS OCH SOS BARNEBYER

SOS Barnebyer arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att växa upp i en familj som ger dem kärlek och trygghet. Oavsett om det är barnets biologiska familj eller en ny SOS-familj.

Vi arbetar tillsammans med vårt huvudkontor i Norge och SOS Barnebyer för att bidra till deras arbete med att hjälpa barn runt om i världen. Vi har valt att arbeta på två sätt. Dels donerar vi en betydande summa till SOS Barnebyer varje år. Dels använder vi vårt nätverk med kunder och partners för att aktivt sprida information om det arbete SOS Barnebyer gör och på så vis skapa förutsättningar för en kombination av donation och produktmedia.

IDÉ HOUSE OF BRANDS & FN'S GLOBALA MÅL

FN:s globala mål är världens gemensamma handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämnlikheter och lösa klimatkrisen innan 2030. Denna plan kräver insatser från myndigheter, företag och privatpersoner. Vi har valt att arbeta extra med följande nedanstående fem mål. Klicka dig in på respektive mål för att läsa mer om vad vi gör för att uppnå målet.