NORDEA

Nordea är en ledande nordisk fullservicebank med ca 28 000 anställda. Deras kunder består av ca 9,2 miljoner privatkunder, ca 540 000 små och medelstora företag och ca 2350 stora företag och institutioner. Under 2019 sökte Nordea en ny nordisk leverantör för profilprodukter och gåvor. Valet föll på IDÉ House of Brands och vårt nordiska helhetskoncept som innefattar centralt distributionslager, gränsöverskridande webshopslösning och nordiskt kundteam med ansvar för såväl samordning som lokal support. Samlade inköpsvolymer ger kostnadsbesparingar, och en webshop som är fullt integrerad med Nordeas inköpssystem gör order-och faktureringsprocessen sömlös.

NORDEA PRIDE