Till IDÉ House of Brands anställda och samarbetspartners

Vi önskar din hjälp för att se till att korruption, verksamhetskriminalitet och oacceptabelt uppförande inte är en del av vårt företag. Alla anmälningar om kritiska händelser är viktiga, och bidrar till tryggheten för anställda och samarbetspartners. Det bidrar även till att förbättra vår arbetsmiljö, förebygger ekonomiska förluster och skador på vårt omdöme.

 

IDÉ House of Brands inför nya varslingsrutiner

Att varsla handlar om att säga ifrån om något inte är som det ska. Det är ett viktigt verktyg för att kunna utreda och förbättra kritiska förhållanden. Varsling är av stort värde för IDÉ House of Brands då vi uppskattar om samabetspartners, som känner vår verksamhet bra, säger ifrån om kritiska förhållanden upptäcks. För att enkelt kunna anmäla kritiska förhållanden, av ovan nämnd karaktär, så har vi upprättat en extern whistleblowertjänst som bedrivs av BDO AB.

För anställda på IDÉ House of Brands finns ytterligare information på vårt intranät.