Till IDÉ House of Brands anställda, samarbetspartners och andra intresserade parter

Vi vill ha din hjälp i kampen mot korruption, företagsbrott, oacceptabelt beteende och brott mot IDÉ House of Brands uppförandekod. Alla anmälningar om överträdelser är viktiga och hjälper till att säkra partners och anställda, förbättra vår arbetsmiljö, förhindra ekonomiska förluster och skydda vårt rykte.

Att anmäla innebär att berätta om något inte är som det borde vara och är ett viktigt verktyg för att kunna avslöja och förbättra kritiska förhållanden. Denna anmälan har stort värde för IDÉ och hjälper oss att vara den arbetsplats vi vill vara.

Hos IDÉ House of Brands litar vi på att våra anställda, partners, kunder och andra rapporterar om de uppmärksammar kritiska förhållanden. Anställda har rätt och ansvar att rapportera när de upptäcker något. Även externa parter uppmanas att rapportera sina bekymmer.

Det är av yttersta vikt att alla ärenden behandlas konfidentiellt och att processen genomförs på ett sätt som visselblåsaren känner sig bekväm med. Därför har vi en tredjepartstjänst för visselblåsning som drivs av BDO AS. Det är upp till visselblåsaren vilken information som lämnas och hur mycket, men vi uppmanar dig att ge oss så mycket information som möjligt för att kunna hantera ditt bekymmer på ett korrekt sätt.

 

Vi har följande grundprinciper för hur vi hanterar rapporterade bekymmer.

  • Alla rapporter ska tas på allvar.
  • Alla rapporter ska behandlas i rätt tid – inom 7 dagar efter att de har rapporterats.
  • Anonyma rapporter ska behandlas.
  • Anonyma källor kan vara lika värdefulla som öppna källor.
  • Alla rapporter behandlas konfidentiellt.
  • Visselblåsarkanalen ska kunna användas utan rädsla för konsekvenser eller repressalier.
  • Visselblåsaren ska, när det är möjligt, få en bekräftelse när rapporten har mottagits.
  • Visselblåsaren ska, när det är möjligt, få snabb återkoppling när rapporten har behandlats.

Tack för att du hjälper oss att göra IDÉ House of Brands till en ännu bättre arbetsplats!