Allmänna villkor

Priser
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Vi förbehåller oss för ev. felangivelser. Efter beställning på hemsidan skickar vi alltid en skriftlig offert samt digitalt korrektur som ni bekräftar innan ordern bindande.

Fraktkostnader
Fraktkostnad tillkommer.

Betalningsvillkor
Till av IDÉ House of Brands kreditgodkända kunder sker betalning mot faktura 30 dagar. För nya kunder görs en kreditprövning. Vi säljer enbart till företag, föreningar och offentlig sektor.

Leveransvillkor
Beställda varor levereras i normala fall med DHL till av kund angiven leveransadress. Om varorna skadas eller försvinner under transporten är detta IDÉ House of Brands ansvar.

Avgifter
Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande tillkommer.

Kundens ansvar
Det åvilar kunden att kontrollera att av oss översänt korrektur är korrekt.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta kundservice. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med vår kundservice eller din kontaktperson på IDÉ House of Brands.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. Om ni trots detta ångrar er och varorna ej har börjat tryckas försöker vi finna en lösning. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Äganderättsförbehåll
Försålda varor förblir IDÉ House of Brands egendom intill dess full likvid erhållits.