KVALITETSHANTERING

Blå ISO 9001 logo 

KVALITETSLEDNING

Certifieringen gynnar både våra kunder och oss. Strukturerad kvalitetssäkring och effektiva processer gör att vi kan ge våra kunder bättre och jämnare service från alla våra kontor i Norden.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 kvalitetspolicy är den internationella standarden för kvalitetsledning. Denna standard uppdaterades 2015 för att vara relevant för dagens och morgondagens samhälle. ISO 9001 ger organisationer receptet på hur de ska kunna uppfylla kvalitetskrav som hela tiden matchar kundernas förväntningar. Standarden tar särskilt hänsyn till de komplexa leveranskedjor som vi som företag måste hantera. Vi har fått vårt godkännande förnyat varje år sedan 2004 enligt gällande standarder.

Vår strategi och arbetsmetod förpliktigar oss att minska vår miljöpåverkan och kontinuerligt förbättra våra miljöresultat. Vi uppmuntrar alla våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

MILJÖLEDNING

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Det innebär att nuvarande generationer ska kunna tillgodose sina behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina.

ISO 14001– Miljöledningsstandard

ISO 14001 internationella standard för miljöledning bidrar till att skapa system för att reducera organisationens negativa effekt på miljön. Den omfattar bland annat energiförbrukning, avfallshantering, uppfyllande av regelverk och miljölagstiftning, leverantörskrav och resursplanering.  Genom att minska vår negativa miljöpåverkan och skapa en mer hållbar organisationsmodell kan vi spara både kostnader och energi och samtidigt ta hand om miljön för kommande generationer. Standardens krav uppdaterades 2015 med bland annat bättre samordning med andra lednings- och styrsystem. ISO-standarden använder sig av den så kallade PDCA-metoden (Plan Do Check Act).