IDÉ House of Brands & FN's Globala mål

FN:s globala mål är världens gemensamma handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämnlikheter och lösa klimatkrisen innan 2030. Denna plan kräver insatser från myndigheter, företag och privatpersoner. Vi har valt att arbeta extra med följande mål:

ikon röd bok och penna

Globalt mål 4:

God utbildning

"Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla"

Läs mer

ikon lila uppåtstigande trappa

Globalt mål 8:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

"Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla"

Läs mer

ikon guldfärgad evighetssymbol

Globalt mål 12:

Hållbar konsumtion och produktion

"Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster"

Läs mer

ikon grönt öga med jordglob

Globalt mål 13:

Bekämpa klimatförändringarna

"Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser"

Läs mer

ikon grönt träd och fåglar

Globalt mål 15:

Ekosystem och biologisk mångfald

"Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald"

Läs mer

ikon fem blå ringar

Globalt mål 17:

Genomförande och globalt partnerskap

"Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling"

Läs mer