Globalt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

"Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling"

För att lyckas med de globala målen behövs nya och starka partnerskap. Regeringar, näringsliv och det civila samhället måste samarbeta för att uppnå hållbar utveckling. De globala målen fungerar som en gemensam handlingsplan och prioriterad insats under de kommande tio åren. Erfarenheterna från millenniemålen visar att denna typ av riktad insats fungerar.

Vad gör IDÉ House of Brands?

Vi har ett stort nätverk av partners, fabriker och inte minst kunder. Vi arbetar med informationsutbyte och positiv inverkan både framåt och bakåt i värdekedjan. Vi har också valt att arbeta med organisationer som ISO, Initiativ för Etisk Handel och Greens Point för att hela tiden ställa krav på oss själva och de omkring oss.


Läs vidare om IDÉ House of Brands & FNs Globala mål