Globalt mål 4: God utbildning

"Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla"

En god utbildning är grunden för att förbättra människors liv. Flickor och pojkar ska ha samma tillgång till utbildning av god kvalitet och det ska vara gratis. Andelen barn i världen som går i skolan har ökat enormt och framstegen är särskilt stora när det gäller flickor och kvinnor. Även om det fortfarande finns många som inte kan läsa och skriva har det skett en oerhörd förbättring av grundläggande skriv- och läsfärdigheter.

Vad gör IDÉ House of Brands?

Vi arbetar tillsammans med SOS Barnbyar för att bidra till deras arbete med att hjälpa barn runt om i världen. Vi har valt att arbeta på två sätt. Dels donerar vi en betydande summa till SOS Barnbyar varje år. Dels använder vi vårt nätverk med kunder och partners för att aktivt sprida information om det arbete SOS Barnbyar gör och på så vis skapa förutsättningar för en kombination av donation och produktmedia.


Läs vidare om IDÉ House of Brands & FNs Globala mål