VAD BETYDER BEGREPPEN?

Det är viktigt för oss att du som kund upplever att IDÉ House of Brands är en trygg partner när du ska handla produktmedia. De senaste åren har fler och fler begrepp dykt upp inom miljö, hållbarhet och produktion. Men vad betyder egentligen GOTS och RPET? Svaren får du här!

ÅTERVUNNET

Återvunnet innebär att en produkt eller ett material har återvunnits från avfall och förvandlats till nya produkter eller material. En t-shirt gjord av återvunnen bomull innebär exempelvis att bomullen är gjord av antingen använda kläder eller av ett överskott från en textilproduktion. Den använda bomullen blir spunnen till nytt garn för att användas i nyproduktion.

BPA-FRI

BPA är en förkortning för Bisfenol A och är en kemikalie som tidigare använts flitigt i plastprodukter. BPA kan ha skadliga effekter på hälsan, därför testas allt fler produkter och märks som BPA-fria. Exempel på produkter är dryckesflaskor och matlådor.

PET OCH RPET

PET står för Polyetylentereftalat och är en form av plast som används för att tillverka till exempel flaskor och behållare. RPET är återvunnen PET, dryckesflaskor återvinns då till exempel för att tillverka andra produkter. 

EKOLOGISK BOMULL

Ekologisk betyder att inga giftiga kemikalier har använts i produktionen. När bomull är ekologisk handlar det om att bönderna undviker giftiga, kemiska bekämpningsmedel och att bomullsfibrerna inte är genmodifierade.

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är ett internationellt märkningssystem för ekologiska textilier. Kravet är att minst 70 % av fibrerna i plagget ska vara ekologiskt odlade. Dessutom ska textilierna uppfylla miljö- och hälsokrav genom hela tillverkningsprocessen.

TESTAT OCH GODKÄNT

När en produkt är testad och godkänd innebär det att tester har genomförts för att kontrollera att produkten och/eller produktionen följer de standarder som ställts. Om något är godkänt ska det finnas dokumentation på provningsrapport och certifikat.

REACH

REACH är ett regelverk för kemikalier och står för "Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals". Dessa regler är avsedda att skydda människor och miljö mot faror i produktion, försäljning och i användningen av kemikalier. Detta görs genom att få mer kunskap om kemiska ämnen och begränsa användningen av de mest skadliga kemikalierna. De ämnen som ger störst anledning till oro finns listade på kandidatlistan, även kallad SVHC-listan. Exempel på dessa ämnen är sådana som är skadliga för hälsan som cancerframkallande, mutagena och reproduktionsskadliga. Andra ämnen på kandidatlistan är de som är mycket skadliga för miljön, hormonstörande och allmänt skadliga för hälsa och miljö.


 

 

 

HÅLLBAR AFFÄRSPRAXIS

Vi levererar dagligen ett brett utbud av produkter till företag över hela världen. Vårt mål är att minimera den potentiella negativa påverkan vårt arbete har på människor, samhälle och miljö.

Även om flera av våra produkter tillverkas i asiatiska länder har vi en nära dialog med producenterna. Vi följer upp våra samarbetspartners för att kontrollera att avtal och Code of conduct följs och har en rad åtaganden som medlemmar av Etisk Handel Norge, vilket bygger på FN's vägledande principer för näringsliv och mänskliga rättigheter.

Inköpsavdelningen har ett nära samarbete med våra partners för att säkerställa långsiktiga leverantörskontakter och arbetar för att affärsmetoderna ska vara hållbara. Dessutom ser vi alltid till att produkterna går att spåra, att de inte innehåller farliga kemikalier och att de hela tiden uppfyller lagstadgade krav på produktmärkning. IDÉ House of Brands arbetar för en trygg handel.

LÄS MER OM HUR VI ARBETAR MED HÅLLBARHET