INFORMASJON OM ØKTE PRISER I MARKEDET

Vi i IDÉ House of Brands jobber kontinuerlig for å holde kvaliteten oppe og prisen nede. Samtidig ønsker vi å bidra til bærekraftig forretningsdrift og dermed ikke presse produksjon og priser til det ytterste.

IDÉ House of Brands er en av Europas største leverandører av produktmedia og markedsmateriell. Våre leveranser er basert på samarbeid med partnere over hele verden. Dette er vår styrke og det som gjør at vi kan levere de beste kvalitetsproduktene til de beste prisene. Vi, som mange andre, ser nå endringer i markedet, og det er press på både produksjonstider og transport. Dette gjør at vi må jobbe med lengre tidshorisonter på våre store produksjoner, i tillegg til at det blir mer utfordrende å få prisene ned på de laveste nivåene. Samtidig med disse endringene så ønsker vi å jobbe for en bærekraftig forretningsdrift både hos oss selv, våre partnere og kunder, noe som setter krav til for eksempel lønninger hos våre produsenter og mindre bruk av flyfrakt.

Vi ønsker med dette å gjøre deg oppmerksom på utviklingenØnsker du å høre mer om vårt arbeid på disse feltene, ta kontakt med din IDÉ kontaktperson.

STRØMPRISER

I Europa er strømprisene i snitt betydelig høyere enn i Norge. Det snakkes om rasjonering av strøm. Storbritannia har en dramatisk prisvekst på ti prosent i juli sammenlignet med samme tid i fjor. I Europa ligger prisen for en megawattime strøm på rundt 600 euro for tiden, tilsvarende 5.700 kroner, anslår sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo. Det vil si at en kilowattime koster 0,6 euro, altså 5,7 kroner.

Hos våre produsenter og samarbeidspartnere ser vi nå at flere legger til energitillegg på sine priser. Dette rammer både produksjon og lagertjenester.

ØKENDE PRISER I MARKEDET

Det ble varslet en økning på mellom 5 - 29 % fra april 2022 for en rekke varekategorier, og en del av disse har økt ytterligere utover året. Begrensninger på råvarer, redusert produksjons- og fraktkapasitet og høy internasjonal etterspørsel har økte energikostnader, samtidig har krigen i Ukraina stor innvirkning. Vi ser fortsatt betydelige prisøkninger på råvarer, energi og transport, og dette fører til at vi kontinerlig må justere våre priser deretter.

Konsumprisindeksen har fra juli 2021 til juli 2022 økt med 6,8 %. Dermed fortsetter inflasjonen i Norge å klatre, og er fremdeles på det høyeste siden 1988. For vår bransje er råvarer som for eksempel bomull berørt, som har hatt en økning på hele 188 %. Samtidig har råolje hatt en økning på 421 %, og fraktprisene har økt med 5-14 %, avhengig av type frakt.

Transport prisøkning
Prisøkning frakter
Prisøkning olke