Verdensmål 8: Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Cirka halvdelen af ​​verdens befolkning tjener så lidt, at de ikke kan leve af deres løn.
At skabe arbejdspladser af god kvalitet er en stor udfordring for alle lande frem til 2030.

Hvad skal der gøres?
For at udrydde fattigdom og bekæmpe ulighed i verden skal alle have job. For at dette kan ske, skal vi skabe fair økonomisk vækst og nye job. Det betyder, at vi skal inkludere unge på arbejdsmarkedet, sikre et stabilt og sikkert arbejdsmiljø, gøre det lettere at få flere kvinder i arbejde og reducere uformelt og sort arbejde.

Hvad gør IDÉ House of Brands

Vi anser ansvarlig indkøbspraksis for at være et af vores vigtigste værktøjer til bekæmpelse af mål 8. Vi tilpasser vores indkøbsrutiner, så vi styrker vores partners muligheder for at opfylde de krav, vi stiller i vores code of conduct. Vores indkøbsafdeling arbejder aktivt med at etablere langsigtede relationer med partnere, der viser særlig vilje og evne til at arbejde med en positiv udvikling i forsyningskæden. Derudover arbejder vi tæt sammen med IEH, Ethical Trade Norway og arbejder efter de forpligtelser, det medfører.


Læs videre om IDÉ House of Brands & FN's Verdensmål

Verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

Læs mere

Verdensmål 8:

Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Læs mere

Verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"
 

Læs mere

Verdensmål 13:

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"
 

Læs mere

Verdensmål 17:

Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"
 

Læs mere

FN's verdensmål

Læs mere på deres hjemmeside

FN's verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.
 

Besøg verdensmaalene.dk