Verdensmål 17: Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"

For at lykkes med verdensmålene er der behov for nye og stærke partnerskaber. Myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund skal arbejde sammen for at opnå denne bæredygtige udvikling. Verdensmålene fungerer som en fælles, global retning og prioriteret indsats i løbet af de næste 10 år. Erfaringerne fra tusindeårsmålene viser, at denne type målrettet indsats virker.

Hvad gør IDÉ House of Brands

Vi har et stort netværk af partnere, fabrikker og ikke mindst kunder, og vi arbejder med informationsdeling og positiv indvirkning både frem og tilbage i værdikæden. Vi har også valgt at arbejde med organisationer som ISO, Ethical Trade Norway og Green Point for konstant at stille krav til os selv og dem omkring os.


Læs videre om IDÉ House of Brands & FN's Verdensmål

Verdensmål 4:

Kvalitetsuddannelse

"Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

Læs mere

Verdensmål 8:

Anstændige jobs & økonomisk vækst

"Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

Læs mere

Verdensmål 12:

Ansvarligt forbrug & produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer"
 

Læs mere

Verdensmål 13:

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser"
 

Læs mere

Verdensmål 17:

Partnerskab for handling

"Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene"
 

Læs mere

FN's verdensmål

Læs mere på deres hjemmeside

FN's verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.
 

Besøg verdensmaalene.dk