Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

''Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen''

Kestävät elämäntavat
Hyvien elinolojen takaamiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville jokaisen kuluttajan on muutettava elämäntyyliään. Tämä tarkoittaa resurssien käytön, ympäristövahinkojen ja ilmastopäästöjen vähentämistä yhteiskuntana ja yksilönä. Pitkällä aikavälillä tämä johtaa talouskasvuun, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa ihmisten elämänlaatua maan päällä.

Mitä IDÉ House of Brands tekee?

Kannustamme asiakkaitamme valitsemaan laadun määrän sijaan. Lisäksi hankintaosastomme pyrkii jatkuvasti haastamaan tehtaat vähentämään jätettä, kierrättämään ylimääräinen materiaali uudelleen ja kierrättämään alueellaan voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Kierrätyksellä myönteinen vaikutus tavoitteeseen 12. Merkitsemme tuotteet oikeilla kierrätysmerkinnöillä, jotta materiaalit kierrätetään oikealla tavalla ja käytetään uudelleen.

Alallamme pakkaukset ovat tärkeitä koska ne voivat kommunikoida viestin ja siksi, että ne suojaavat tuotetta. Pyrimme jatkuvasti vähentämään pakkausten tarpeetonta käyttöä, jos tuotteeseen kuuluu pakkaus, valitsemme aina ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon asiakkaan tarpeiden mukaan.