Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

''Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen''

Mitä on tehtävä?
Köyhyyden poistamiseksi ja eriarvoisuuden torjumiseksi kaikilla on oltava työpaikat. Tätä varten meidän on luotava oikeudenmukainen talouskasvu ja uusia työpaikkoja. Tämä tarkoittaa, että meidän on autettava nuorten pääsyä työmarkkinoille, varmistettava vakaa ja turvallinen työelämä, helpotettava naisten pääsyä työhön ja vähennettävä epävirallista ja harmaata taloutta.

Mitä IDÉ House of Brands tekee?

Mielestämme hankintojen vastuullisuus on yksi tärkeimmistä työkaluistamme tavoitteen 8 saavuttamisessa. Sopeutamme hankintatapojamme edesauttamaan kumppaneidemme mahdollisuuksia täyttää käytännesäännöissämme asetetut vaatimukset. Hankintaosastomme pyrkii aktiivisesti luomaan pitkäaikaisia suhteita kumppaneihin, jotka osoittavat erityistä halukkuutta ja kykyä työskennellä toimitusketjun kestävyyden kanssa. Tämän lisäksi, työskentelemme tiiviisti IEH, Ethical Trade Initiative Norwayn kanssa ja työskentelemme siihen liittyvien velvoitteiden mukaisesti.