McDonalds


Sammen med McDonalds gjør vi flere forskjellige type prosjekter. Når nye kampanjer skal lanseres i restauranten pitches ideen, og vi setter opp en produktpakke vi mener egner seg for at budskapet skal komme best frem. Prosjektleder for McDonalds og vår in-house designer jobber på team, og sammen ser de på type produkter og hvordan designet kan tilpasses for å skape den røde tråden innenfor det gitte tema.

Det jobbes ofte sesongbasert, der McDonalds setter rammene og vår prosjektleder bruker sin kompetanse til å tilpasse produkter.
I tillegg til å være utrolig kreative, tørr McDonalds å være annerledes. De tør å gjøre tingene annerledes, dermed blir det OnePieces med hamburgere på, sokker designet som en hamburger og lue som likner McFries slik den serveres i restaurantene. Det jobbes også strategisk med bruk av giveaways for å nå ut til kundene, både i restaurant og gjennom sosiale medier.

McDonalds profilering
McDonalds profilering