STOLT SAMARBETSPARTNER MED SOS BARNBYAR. VI VILL SKAPA FÖRÄNDRING GENOM TRYGGHET OCH OMSORG.

Vi på IDÉ House of Brands definierar socialt ansvar som «ett långsiktigt engagemang för kommersiell framgång genom arbetsmetoder som respekterar etiska värderingar, människor, miljö och natur».

 

Vi är måna om att leverera trygghet till våra kunder i alla led och det är väldigt viktigt för oss att våra kunder upplever oss som en trygg profilpartner. Samarbetet med SOS Barnbyar bygger på drivkraften i vårt arbete som är hållbart värdeskapande och principen om kontinuerlig förbättring.

IDÉ House of Brands arbetar för att ha en hållbar affärspraxis med respekt för människor, samhälle och miljö. Den sociala delen av hållbarhet handlar om att se till att alla människor får en bra och rättvis grund till ett drägligt liv. Det är därför vi på IDÉ House of Brands är en stolt samarbetspartner med SOS Barnbyar.

IDÉ är stolt samarbetspartner med SOS Barsbyar
SOS barnbyar

Att växa upp med god omsorg är inte bara det bästa för varje enskilt barn, det är också ekonomiskt lönsamt för samhället.

Det finns betydande dokumentation om lönsamheten i att satsa på att barn ska få en trygg uppväxt, och också om kostnaderna som uppstår av att inte investera i omsorg. SOS Barnbyar uppskattar att för varje krona som satsas på en trygg uppväxt får samhället fem kronor tillbaka.

90 % av de barn som fått stöd genom SOS Barnbyars program får höga poäng i en färsk undersökning om livskvalitet (Boston Consulting Group, 2017).

INVESTERA I SAMHÄLLET TILLSAMMANS MED OSS!

 

IDÉ erbjuder en rad lösningar för dig som vill investera i samhället genom välgörenhetsinsatser. Vi vill bjuda in dig som kund att tillsammans med oss bidra till att ännu fler barn får en trygg uppväxt. Oavsett vilken produkt du köper av oss kan du skänka en överenskommen summa till SOS Barnbyar.

Julen är en högtid då vi tänker extra på de som inte har det så bra. Vårt julklappssortiment kan kombineras med din sociala hållbarhetsstrategi. Du väljer själv vilken summa du vill skänka och vi skräddarsyr lösningen – allt från packning till kort och logistik. Samtidigt som du visar din uppskattning till dina medarbetare bidrar du också till trygghet och omsorg för det mest värdefulla vi har – kommande generationer.

Vi har även bra lösningar för hur du kan kommunicera detta internt i företaget i form av kort och paketlösningar. Dina medarbetare får dels en gåva och dels budskapet som berättar vad företaget stöttar och står för, samtidigt som du som företag är med och investerar i samhället.

OM SOS BARNBYAR

 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Ändå är ett av tio barn i världen ensamt eller riskerar att bli ensamt. Det handlar om cirka 220 miljoner barn, och det är särskilt dessa barn och deras familjer som SOS Barnbyar hjälper.

  • SOS barnbyar arbetar för att realisera barns rättigheter både i Sverige och internationellt. Omsorg är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för att barn ska kunna ingå i och dra nytta av andra utvecklingsinsatser.

  • SOS Barnbyar är etablerade i 134 länder och har program för barn, familjer och samhällen i 128 länder. Över 89 640 barn och unga bor i SOS-familjer eller deltar i ungdomsprogram och över 500 000 barn och vuxna ingår i SOS familjeprogram.

  • SOS Barnbyar hjälper barn som har förlorat, eller riskerar att förlora, omsorgen från sin familj. SOS Barnbyars modell handlar både om att ge ett nytt hem till barn som behöver det, samt att förebygga de orsaker som gör att familjer splittras. 83% av intäkterna går direkt till ändamålet. 16% går till att investera i tillväxt och nya intäkter och 1% går till administration.

SOS Barnbyar är en internationell organisation som arbetar för att barn ska växa upp med god omsorg i en stabil familj. SOS Barnbyar grundades 1949 och har över 70 års erfarenhet. SOS Barnbyar är religiöst och politiskt obundna. Organisationens metoder bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter och riktlinjer för alternativ vård.

Läs mer om SOS-barnbyar här.