IDÉ House of Brands & FN's Globala mål

FN:s globala mål är världens gemensamma agenda för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna fram till 2030. Denna plan kräver insatser från regeringar, företag och individer. Läs vidare för att se vilka mål vi har valt att arbeta specifikt med.

ikon röd bok och penna

Globalt mål 4:

God utbildning

"Säkerställ inkluderande, rättvis och högkvalitativ utbildning samt främja livslångt lärande för alla."

Läs mer

ikon lila uppåtstigande trappa

Globalt mål 8:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

"Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla"

Läs mer

ikon guldfärgad evighetssymbol

Globalt mål 12:

Hållbar konsumtion och produktion

"Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster"

Läs mer

ikon grönt öga med jordglob

Globalt mål 13:

Bekämpa klimatförändringarna

"Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser"

Läs mer

ikon fem blå ringar

Globalt mål 17:

Genomförande och globalt partnerskap

"Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling"

Läs mer