Globalt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

"Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster"

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att göra mer med färre resurser. Idag konsumerar vi mycket mer än vad som är hållbart för planeten.

Hållbar livsstil

För att säkerställa goda levnadsvillkor för nuvarande och framtida generationer måste varje enskild konsument också ändra sin livsstil. Detta innebär minskad resursförbrukning och miljöskada samt minskat klimatutsläpp från både samhälle och individ. På lång sikt kommer det att leda till ekonomisk tillväxt, begränsa klimatförändringarna och öka livskvaliteten för människor på jorden.

Vad gör IDÉ House of Brands?

Vi uppmuntrar våra kunder att välja kvalitet framför kvantitet. Vår inköpsavdelning arbetar kontinuerligt med att utmana våra fabriker att minska avfall, återvinna överflödigt material och att återvinna enligt gällande regler för deras region. Ett cirkulärt tankesätt kring de produkter vi producerar främjar arbetet mot mål 12. Vi ska märka de produkter vi tillverkar med korrekt avfallshantering för en korrekt återvinning av materialen.

I vår bransch är förpackningar och emballage viktiga. Både som möjlig profileringsyta men också som skydd av produkten. Vi arbetar kontinuerligt för att minska onödigt emballage. I de fall produkten är avhängig en förpackning väljer vi det mest hållbara alternativet utifrån kundens behov.


Läs vidare om IDÉ House of Brands & FNs Globala mål