Globalt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

"Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser"

Idag:
Mängden växthusgaser fortsätter att öka och klimatförändringarna sker snabbare än väntat. Effekterna av det är synliga över hela världen. Den globala medeltemperaturen har stigit med ca 1°C sedan industrialiseringen och havsnivån fortsätter att stiga. Det är de fattigaste som drabbas hårdast. Flera länder har infört nationella reduceringsplaner men de är inte tillräckligt omfattande.

Vad behöver göras?
Klimatförändringarna är en global utmaning som inte känner några gränser. Det är vitalt att begränsa ökningen av medeltemperaturen till 1,5°C för att undvika katastrofala konsekvenser i framtiden. Vi behöver hitta globala lösningar inom flera områden. Förutom att minska utsläppen samt samla in och lagra koldioxid måste det investeras mer i förnybar energi, nya industriella system och förändringar i infrastrukturen. Därutöver måste vi skydda, anpassa och begränsa skadans omfattning.

Vad gör IDÉ House of Brands?

Vi arbetar för att stärka både individens och företagens förmåga att motverka, anpassa och minska konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi stärker kunskapen och medvetenheten om detta genom att fokusera på miljön i vår kommunikation:

  • Uppmuntrar till kvalitet framför kvantitet – mindre konsumtion
  • Tillverkar produkter i mer miljövänliga material
  • Utarbetar miljökonton
  • Använder förnybar energi där det är möjligt
  • Påverkar inköpsprocessen så att kunderna är tidigt ute för att undvika flygfrakt
  • Minskar onödig användning av miljöskadliga material
  • Återbrukar där det är möjligt
  • Återvinner

Läs vidare om IDÉ House of Brands & FNs Globala mål