Globalt mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

"Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla"

Ungefär hälften av jordens befolkning tjänar så lite att de inte kan leva på sina löner. Att skapa arbete av god kvalitet är en stor utmaning för alla länder fram till 2030.

Vad behöver göras?
För att avskaffa extrem fattigdom och minska ojämlikheter i världen måste alla ha ett arbete. För att det ska ske behöver vi skapa rättvis ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Det innebär att vi behöver inkludera unga i arbetsmarknaden, säkerställa en stabil och säker arbetsmiljö, göra det lättare att få fler kvinnor i arbete och att reducera informellt och svart arbete.

Vad gör IDÉ House of Brands?

Vi anser att ansvarsfull upphandling är ett av våra viktigaste verktyg i kampen mot att nå mål 8. Vi anpassar våra upphandlingsrutiner för att stärka våra partners möjligheter att uppfylla de krav vi ställer i vår uppförandekod. Vår inköpsavdelning arbetar aktivt med att etablera långsiktiga relationer med partners som visar en särskild vilja och förmåga att arbeta med en positiv utveckling av leveranskedjan. Dessutom arbetar vi nära EHN, Etisk handel Norge, och enligt de förpliktelser det medför.


Läs vidare om IDÉ House of Brands & FNs Globala mål